بماند ,یادشان ,یادشان بماند ,خدایا جوری

خدایا جوری دستم را بگیر و بلندم کن ک همه  اطرافم

یادشان بماند من هم خدایی دارم....

یادشان بماند ژست خدایی برازنده بنده ی خدا نیست...

یادشان بماند خدای من و یوسف یکیست...

یادشان بماند حرفهایشان تا همیشه در خاطرم خواهد ماند.... حتی اگر ب رویشان لبخند بزنم و هیچ نگویم...

یادشان بماند همانگونه ک  دلم را شکستند با حرف هایشان....... تو آن بالا همه را شنیده ای....

خدایا جوری دستانم را بگیر ک  لحظه بلند شدنم همیشه در خاطرشان بماند....

..همین 

عاشقتم خدااااا

منبع اصلی مطلب : اندیشه
برچسب ها : بماند ,یادشان ,یادشان بماند ,خدایا جوری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : وجودم از آن توست